MẮT KÍNH HẢI HÀ

Địa chỉ: 16/8 Trương Định (nối dài), Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909.969.010 – 0933.407.019

Email: xuandanh2020@gmail.com

LIÊN HỆ